Fel

Jelentkezés nevelőszülőnek - Nyomtatványok

Tisztelt Jelentkező!

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket, és elhatározta nevelőszülő szeretne lenni a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelőszülői Hálózatánál.

Nevelőszülői Hálózatunk több évtizedes múltra tekint vissza, közel 200 nevelőszülővel több mint 40 településen vagyunk jelen Hajdú-Bihar megyében.

Minden gyermek számára, akik nem élhetnek saját családjukban valamilyen oknál fogva szükség van arra, hogy továbbra is családban élhessenek, lehetőséget kapva arra, hogy személyiségük, testi, lelki, szociális fejlődésük, a társadalomba való beilleszkedés és későbbiekben az önállóvá válásmegfelelő legyen.

Várjuk jelentkezését!

Engedje meg, hogy jelentkezéséhez néhány információt adjunk:

Nevelőszülői vállalás törvényi személyi feltételei:

  • Nevelőszülői feladatokat az láthat el, aki a 24. életévét betöltötte – egyedülálló vagy házasságban élő, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt, büntetlen előéletű, a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18, de legfeljebb 50 évvel idősebb, személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására,rendelkezik a nevelőszülői tevékenység folytatásához szükséges képesítések valamelyikével.
  • A jelentkező 60 órás döntés előkészítő képzésen és nevelőszülői tanfolyamon vesz részt, mely után nevelőszülőként megkezdheti nevelőszülői működését érvényes működési engedéllyel birtokában.
  • A gyermek számára a nevelőszülő saját háztartásában biztosítja az ellátást. A gyermek elhelyezésére száraz, világos, jól fűthető lakás alkalmas. Biztosítani kell a nevelőszülők és a gyermekek külön szobában való elhelyezését, ahol a gyermekek személyes élettere legalább 6 m2 legyen. A lakásnak a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszereltnek kell lennie. Nem érheti a gondozott gyermeket hátrány a családban nevelkedő más gyermek elhelyezéséhez és ellátásához viszonyítva. Egy szobában legfeljebb 4 gyermek helyezhető el. Ettől a gyermek érdekében el lehet térni. Ha nem saját tulajdonban van az ingatlan, a nevelőszülői tevékenységhez a tulajdonosnak hozzá kell járulnia.

Nevelőszülőknél elhelyezhető gyermekek maximális létszáma:

  • A nevelőszülő a saját kiskorú gyermekeit is beszámítva legfeljebb 6 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.
  • Ha a nevelőszülő saját kiskorú gyermekről háztartásában nem gondoskodik, akkor legfeljebb 5 gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.

Indokolt esetben, így különösen testvérek együttes elhelyezésénél, a nevelőszülő kérelmére vagy beleegyezésével a jogszabályban meghatározott maximális gyermeklétszámtól el lehet térni. Ehhez a megfelelő hozzájárulások szükségesek.
Fenti létszám a nevelőszülőnél elhelyezhető gyermekek létszámát jelenti, mindem  nevelőszülő esetében a személyi és tárgyi feltételeket kell vizsgálni.

  • A nevelőszülő feladatát foglakoztatási jogviszonyban látja el, így társadalom biztosítási ellátásra, szabadságra jogosult, valamint nyugdíjjogosultságot szerez.
  • Foglakoztatási jogviszony mellett is vállalhatnak a nevelőszülők munkát, a működtetővel kötött megállapodásban foglaltak szerint - időkorlátozás nélkül,ha az a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását nem veszélyezteti.
Adatlap nevelőszülőnek adategyeztetés
Nyilatkozat korábbi nevelőszülői működésről
nyilatkozat további képesítés megszerzéséről
 
 
Powered by Phoca Download