Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2009. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Az eljárás megindításának tervezett időpontja

Megjegyzés

I. Árubeszerzés

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

II. Építési beruházás

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

III. Szolgáltatás-megrendelés

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

IV. Építési koncesszió

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási koncesszió

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-