Infrastrukturális fejlesztés a Hajdú-Bihar megyei nevelőszülői hálózatban

Infrastrukturális fejlesztés a Hajdú-Bihar megyei nevelőszülői hálózatban EFOP-2.2.14-17-2017-00022

Pályázatot nyert a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy Intézményünk a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése” (EFOP-2.2.14-17 kódszámú) című felhívás keretében sikeresen pályázott az Infrastrukturális fejlesztés a Hajdú-Bihar megyei nevelőszülői hálózatban EFOP-2.2.14-17-2017-00022 elnevezésű pályázatával.

A projekt közvetlen célcsoportját HBM GYERMI nevelőszülői hálózatában foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülők és a hálózat szakemberi alkotják, míg a közvetett célcsoportot a család nélkül felnövő, alacsony önbizalommal és önértékeléssel, valamint gyenge érdekérvényesítő képességgel, szűkös jövőbeli kilátásokkal rendelkező gyermekek (14-18 évesek) és fiatal felnőttek, utógondozottak (19-25 évesek) adják.

A program 2019. október 01. és 2021. március 31. között valósul meg 78 325 261 Ft 100 %-os  hazai és Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásból.

A program a nevelőszülők és gyermekvédelmi szakemberek infokommunikációs elérhetőségének javítása mellett az alábbi fejlesztéseket célozza:

  1. A nevelőszülői hálózat infrastrukturális fejlesztése a hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében – terápiás, kapcsolattartó és oktatóhelyiség kialakítása és felszerelése
  2. A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök biztosítása a nevelőszülői háztartások számára annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek ellátásának színvonala. A tárgyi eszközök nevelőszülők részére történő időleges használatba adásához kapcsolódó eljárásrend kidolgozása.
  3. A nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló eszközbeszerzés és az ahhoz kapcsolódó humánerőforrás megerősítése a nevelőszülők és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetencia fejlesztése által.
  4. A nevelőszülői hálózat eredményességének növelése szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósításán keresztül.