ROMASTER PROGRAM


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó programban való részvételre roma diákok és iskoláik számára


A HUNGARIAN BUSINESS LEADERS FORUM, HBLF (Magyar Üzleti Vezetők Fóruma), mint nonprofit szervezet, a 2009/2010-es tanév II. félévétől kezdődően ismét pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló középiskolai tanulók részére iskolájuk bevonásával.

A programba kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik jelenleg érettségit adó középiskolában tanulnak és a középiskola befejezése után nappali tagozaton gazdasági, jogi, műszaki vagy egészségügyi szakokon terveznek továbbtanulni és diplomát szerezni!

A ROMASTER PROGRAM célja:
A HBLF a 2007/2008-as tanévben hátrányos szociális helyzetben lévő középiskolás roma diákok tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A ROMASTER program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni.

A program keretében kiválasztott, motivált fiatalt a diploma megszerzéséig támogatjuk, célunk egy vele való erős kötődés kialakítása, a munkahelyi környezetbe történő egyenlő esélyű beilleszkedés lehetőségének megteremtése. A támogatott diákoktól elvárjuk, hogy a tanulmányaik során is vállalják származásukat és mutassanak példát társaiknak. A támogató mindig egy olyan cég, amely a támogatás folyósításán túlmenően folyamatos kapcsolattartással segíti a támogatott tanulmányait, bevonja a cég életébe, megismerteti vele a gyakorlati munka világát.

A támogatási rendszerben jelenleg résztvevő vállalatok: IBM Magyarország, Ernst & Young, Holcim Hungária, Raiffeisen Bank, Magyar Telekom, MOL, ProfiPower, OD Partner, National Instruments, Pannon, IBM Data Storage Systems, ABO Holding, Szinergia, MorganStanley, Pfizer, Cser Kiadó

A ROMASTER programba bekerült fiataloknak rendszeresen szervezünk közös programokat is (céglátogatás, nyári tábor), hogy egymással is megismerkedhessenek, tapasztalatokat cserélhessenek.

A tanulmányi támogatás mértéke:
A tanulmányi támogatás mértéke a 2009/2010-es tanében havonta 20 000 Ft (évi 12 alkalommal, a tanulmányok teljes időtartamára, azaz előreláthatóan 5-7 évre).

A támogatás kifizetése:
A tanulmányi támogatást az iskola folyósítja, melyben a diák tanul.

A támogatás az alábbi költségek megtérítésére használható fel:
- Tanrenden kívüli nyelv ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatás 50%
- Oktatási anyagok, eszközök 15%
- Utazási támogatás 10%
- Ösztöndíjas szabad rendelkezésére 25% (E tétel 50%-a is bizonylatköteles)

A támogatás elnyerésének feltételei:
- Kitöltött pályázati adatlap mely tartalmazza a kézzel írott motivációs levelet a diáktól, amelyben továbbtanulási céljairól, értékeiről és érdeklődési köreiről ír
- Továbbtanulási szándék nappali tagozaton, gazdasági, jogi, műszaki vagy egészségügyi felsőoktatási intézménybe (Az általunk elfogadott továbbtanulási orientációról / felsőoktatási képzésekről a honlapunkról letölthető "ROMASTER - Gyakori kérdések és válaszok" dokumentumban található bővebb információ.)
- Jó tanulmányi eredmények: a diák év végi bizonyítványainak másolata (az összes eddigi középiskolai évből. I. évfolyamos jelentkező esetén az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítványt kérjük beküldeni. Kizárólag olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik a 2008/2009-es tanév végén 3,5 vagy a feletti átlagot értek el!)
- Határozott érdeklődés idegen nyelvek és kultúrák iránt
- Nevelői ajánlás a "Diákjellemzés adatlapon", mely a következőket tartalmazza: háttér információ a családról és körülményeiről, beleértve a testvérek /együtt élők számát; információ a diák már meglévő nyelvtudásáról, és/vagy nyelvek iránti érdeklődéséről; tanulmányi eredményekről (főbb tantárgyak átlag osztályzatainak megemlítése, tanórai aktivitás, erősségek és gyengeségek); esetleges egyéb aktivitásról, érdeklődési körről (hobbi, sport, iskolán kívüli elfoglaltság); továbbtanulási orientációról.

A kiválasztás folyamata:
A tanulmányi támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatot a HBLF titkársághoz, mint a támogatás lebonyolításának szervezőjéhez, a jelenlegi oktatási intézmény jóváhagyásával lehet 2009. november 15-ig benyújtani. A pályázatokat a HBLF támogatói bizottsága bírálja el. A döntésről a diák legkésőbb a december 15-ét követő három hétben kap értesítést. Azon diákok, akiknek a pályázata megfelelt a kritériumoknak bekerülnek a HBLF adatbázisába. Ez azonban még nem jelenti a támogatás azonnali elnyerését! A diákok támogatásra való kiválasztása folyamatos, a programhoz csatlakozó támogató vállalatok számának függvényében. Ezúton szeretnénk felhívni a diákok figyelmét arra, hogy elképzelhető, hogy csak a 2010/2011-es tanévtől, vagy azt követően kerülnek be a támogatási programba! (A kiválasztás folyamatáról, a honlapunkról letölthető "ROMASTER - Gyakori kérdések és válaszok" dokumentumban található bővebb információ.)

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött pályázati adatlapot a motivációs levéllel a roma diáktól
2. nevelői ajánlást a diákjellemzés adatlap kitöltésével
3. a középiskolai év végi bizonyítványok másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítvány másolatot.)

A szükséges formanyomtatványok, a pályázattal kapcsolatos további információk a HBLF-től szerezhetők be, valamint letölthetők a http://www.hblf.hu weboldalról.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2009. NOVEMBER 15.
A pályázatokat a HBLF címére kérjük beküldeni:
Hungarian Business Leaders Forum; HBLF, 1139 Budapest Váci út 99.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: "ROMASTER - Roma tehetséggondozó program"

A pályázatokat természetesen bizalmasan kezeljük!

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2009. DECEMBER 15.

DIÁKOK LEVÉLBEN VALÓ KIÉRTESÍTÉSE 2010. JANUÁR 9-IG.

PROGRAMBA VALÓ BEKERÜLÉS IDŐPONTJA: 2009/2010-ES TANÉV II. FÉLÉVÉTŐL FOLYAMATOSAN!

 

Forrás: www.pafi.hu

Energia=Érték pályázati kiírás

Cím:Energia=Érték
Kiíró: Európa Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium, EMFESZ Első Magyar Földgáz és
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft., ELMŰ NyRt.
Határidő: 2009. 10. 31.
Pályázhat: óvodás gyermekek, általános és középiskolás tanulók, valamint
családok

A környezeti nevelés és a felelős kisállattartás fontosságának
hangsúlyozására az Európa Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, az EMFESZ Első Magyar
Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft - a gas.hu védjegy
tulajdonosa -, valamint az ELMÜ közös pályázatot hirdet óvodás gyermekek,
általános és középiskolás tanulók, valamint családok számára
"ENERGIA=ÉRTÉK" címen az alábbi kategóriák szerint pályázatot hirdet a
hazai óvodák számára, melynek mottója:
A környezetvédelem nem csak az azzal foglalkozók ügye, hanem minden egyes
ember érdeke, akinek fontos a saját, a gyermekei és az unokái egészsége és
jövője, ezért a klímavédelem érdekében minden egyénnek van tennivalója és
lehetősége a cselekvésre.
Kicsiknek-nagyoknak egyaránt.
Életkortól és anyagi helyzettől függetlenül, mindannyiunk közös ügye, hogy
felismerjük, az ENERGIA = ÉRTÉK. Olyasmi, amivel érdemes és kell
takarékoskodni, de hogyan tegyük, az egyén kreativitásán is múlik.
A pályázat az egyéneknek és családi közösségeknek szól, akiknek most
módjukban áll saját cselekvési lehetőségeik, szándékaik bemutatására arra
vonatkozóan, hogyan takarékoskodnak az értékes energiával szűkebb
környezetükben.
Az Európa Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium, valamint az EMFESZ Első Magyar Földgáz és
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. - a gas.hu védjegy tulajdonosa, és
az ELMŰ közös pályázatot hirdet óvodás gyermekek, általános ás középiskolás
tanulók, valamint családok számára "ENEGIA=ÉRTÉK" címen az alábbi
kategóriák szerint:
Óvodás egyéni és csoportos kategória:
- rajzpályázat
Általános iskola alsó tagozat egyéni és csoportos kategória:
- rajzpályázat
Általános iskola felső tagozat egyéni és csoportos kategória:
- rajzpályázat
- fotópályázat
- fogalmazás
Középiskolás kategória egyéni és csoportos kategória:
- fotópályázat
- fogalmazás és/vagy esszé
Családi kategória:
Szabadon választott technikával készített alkotás, amelyben kimutatható az
összes benevezett családtag munkája. (pl. 1 perces kisfilm, makett vagy
montázs/kollázs (max 50x50 cm), prózai mű stb.)
(A pályázat nem jeligés, az elkészítő alábbi adatai szerepeljenek a
pályamunkához csatolva: Név (családi pályázat esetén a család neve, a tagok
felsorolásával
Életkor
Lakcím (értesítési cím)
E-mailcím (1 db, ahová értesítést küldhetünk)
Telefonszám (1 db, ahol a kapcsolattartó elérhető)
A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretű (nagyobb méretűeket nem fogadunk),
fekvő vagy álló rajzlapon, vagy egyéb, nem törékeny anyagon megvalósított
művek nevezhetők. Az elkészítés technikája szabadon választott (pl.:
vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell,
montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.).
Figyelem! A rajzpályázatra egyéni indulók, egy-egy óvodai csoport, iskolai
osztály, vagy család csak egyetlen alkotással pályázhat.
A fotópályázatra maximum 3 alkotással vagy maximum 5 darabos sorozat
fotóval lehet pályázni.
A pályaműveket papír alapon vagy digitális változatban CD vagy DVD lemezre
másolva jpg formátumban kérjük beküldeni. A papír alapú anyagot minimum
13x18 cm-es méretben kell elkészíteni. Fekete-fehér és színes papírképek
egyaránt beküldhetők. Digitális fotók és nyomatok egyaránt szerepelhetnek a
pályaművek között. A papír alapú fotókat semmilyen hordozó anyagra nem
szükséges felragasztani. Óvodai csoport, iskolai osztály, vagy család csak
a meghatározott számú alkotással pályázhat.
A fogalmazás és/vagy esszé terjedelme legfeljebb 5 oldal Times New Román
betűtípus 12-es betűméret másfeles sorközzel. A beküldött szöveg elején fel
kell tüntetni a pályamunka címét, a pályázó nevét, életkorát, az iskolát és
az osztályt ahol tanul. A tanuló vagy gondviselője e-mailcímét,
telefonszámát és postacímét.
A családi kategória nagy mértékben épít a család alkotóerejére, ezért igen
kevés megkötést tartalmaz. A pályázat lényege, hogy a család, miután
elbeszélgetett a pályázati kiírásról, közös megbeszélés alapján alkot
valamit. Közös munkával, együttműködve.
A beküldött anyag melléklete a mű címe, az elkészítő családtagok neve,
életkora és családban betöltött helye (pl. Kovács János, 71 éves, nagyapa).
A győztesek kategóriánként /csoportoknál max 30 fő/ egy hétvégét nyernek
valamelyik hazai nemzeti parkba.
A második helyezett kategóriánként 250 ezer forint értékű növénycsomagot, a
harmadik helyezett pedig 100 000 Ft értékű környezeti neveléshez kapcsolódó
készségfejlesztő csomagot kap ajándékba. A legjobb egyéni alkotás különdíja
kétnapos családi látogatás a Parlamentbe és a Fővárosi Állat- és
Növénykertbe.
Pályázat benyújtása:
A pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük postázni:
Európa Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft, 1037 Budapest, Bécsi út 269.
III/301.
Kérjük a borítékra írják rá "ENERGIA=ÉRTÉK pályázat".
A pályázatokat 2009. október 1. napjától 2009. október 31. éjfélig lehet
elküldeni.
Az alkotásokat korosztályonként csoportos és egyéni, valamint családi
kategóriában értékeljük és jutalmazzuk. A legsikeresebb alkotások készítői
a természet- és környezetvédelem fontosságát erősítő nívós ajándékokat
kapnak. A fődíjakon túl, a Bíráló Bizottság döntése alapján értékes
különdíjak is gazdára találnak. A Bíráló Bizottság fenntartja magának a
jogot, hogy a pályaművek értékelésekor egyes korosztályokat és kategóriákat
összevonhat, illetve más díjazási módokat állapíthat meg.
A legjobb alkotásokból a pályázat kiírója kiállítást rendez. A pályázat
postázásával a pályázó törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a
pályamű kiállításra kerüljön, illetve a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium nonprofit kiadványában, valamint az EMFESZ Első
Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft - a
http://www.gas.hu védjegy tulajdonosa honlapján, illetve kiadványaiban
megjelenjen az alkotó nevének és életkorának feltüntetésével.
A díjátadó ünnepségre 2009. december első hetében kerül sor. A rendezvény
pontos időpontjáról és helyszínéről a díjazott alkotókat tájékoztatjuk.
Figyelem! A beküldött műveket nem küldjük vissza, és a díjátadást követő 15
napig tároljuk.
További információk:
A pályázatról további felvilágosítás kérhető az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
e-mailcímen.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet alapján a 2009/2010. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok, valamint azon tanulók számára, akik alapfokú végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre.
 
A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér, vagy
b) a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban kíván részt venni, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér, és
c) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ca) halmozottan hátrányos helyzetű(a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 14. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetű, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította és a törvényes felügyeletet ellátó szülője − a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint − a tankötelezettség beállásának időpontjábanlegfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek),
cb) a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett.
 
A program célja:
Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában.
A program célja továbbá, hogy a tanulók számára szakiskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között inkluzív pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához jutásukat.
A Programban szakiskolás tanulókat is ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy a program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket szakiskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piacképes szakképesítéshez segítsék.
A kollégiumok felelőssége különösen a Programba való bekerülés és a pályaorientációval támogatott előrehaladás, a képző intézménnyel való tanári és szülői együttműködés megszervezése és megvalósítása a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében. A programról további tájékoztatást nyújt a www.ajkszp.hu honlap.
 
Pályázni a Programban résztvevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt szakiskolákba lehet.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban résztvevő intézményekben, vagy letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (lent), illetve a Program honlapjáról (www.ajkszp.hu)
 
A pályázat kötelező mellékletei:
szülői nyilatkozat (1. sz. melléklet)
a tanuló személyi adatlapja (2. sz. melléklet)
A pályázatot legkésőbb 2010. február 19-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott szakiskola címére.
 
A borítékra kérjük, írják rá: "Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja".
 
A pályázatokat a kiválasztott szakiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el és a pályázat eredményéről 2010. március 16-ig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.
 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények igazgatóitól vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől − Tolnai Józseftől − a következő telefonszámon 06-1-235-7299, illetve e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

Forrás:OKM

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet alapján a 2009/2010. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre.
 
A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik (ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamra vagy a két tanítási nyelvű oktatás 0. évfolyamára jelentkezőket is), és
b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel,
ba) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében halmozottan hátrányos helyzetű,
bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
bc) a törvényes felügyeletét ellátó szülője a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,
bd) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik,
A bc), bd) pontokban szereplő feltételek szerint felvehető tanulók aránya együttesen nem haladhatja meg az adott osztályba felvett tanulók húsz százalékát.
 
A program célja:
A program célja, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.
Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat.
Amennyiben a középiskolai felvételi eljárás során a tanuló a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának előkészítő évfolyamára, nyelvi előkészítő évfolyamra vagy két tanítási nyelvű oktatásban 0. évfolyamra felvételt nyer, és a középiskola megállapodást köt valamely, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programját működtető kollégiummal, a középiskola eljuttatja a tanuló adatait a kollégiumba, majd a kollégium a tanulóval kollégiumi jogviszonyt létesít.
A kollégiumok a programban résztvevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújtanak: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − akár egyéni foglalkozások megszervezésével is − a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, másrészt mindvégig támogatást nyújtanak (pl. tanulói étkezés vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel stb.) ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai tanulmányaikat. A programról további tájékoztatást nyújt a www.ajkp.hu honlap.
 
Pályázni a programban résztvevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt középiskolákba lehet.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban résztvevő intézményekben, illetve letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (lent) vagy az AJKP honlapjáról (www.ajkp.hu)
 
A pályázat kötelező mellékletei:
szülői nyilatkozat 1. sz. melléklet
a tanuló személyi adatlapja 2. sz. melléklet
A pályázatot legkésőbb 2010. január 15-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott középiskola és egyidejűleg a vele együttműködő kollégium címére.
 
A borítékra kérjük, írják rá: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja".
 
A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2010. január 30-ig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.
 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények igazgatóitól vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől, Tolnai Józseftől a következő telefonszámon 06-1-235-7299, illetve e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

Forrás: OKM