2011.éves beszámoló szöveges indoklása

Bevételek alakulása:

                     Eredeti előirányzat                                                     840 346 e Ft

                     Módosított előirányzat                                              792 526 e Ft

                     Teljesítés                                                                    778 983 e Ft

                     Teljesítés %-a                                                              98,29 %

 

Bevételi előirányzat módosult

                     Előző évi visszatérülés                                                  1 624 e Ft

                     Pénzmaradvány                                               10 717 e Ft

                     Átvett pénzeszköz (támogatás):                                    6 950 e Ft

                     Átvett pénzeszköz Non-profit Szerv:                            2 168 e Ft

                     Intézményi Finanszírozás:                                         - 82 291e Ft                 

                     Pótelőirányzat                                                               13 012 e Ft

                          Összesen:                                                                 -  47 820  e Ft  

 

Az önkormányzati támogatás igénybevétele 98,29 % . A  1,71 %-os finanszírozási megtakarítás a pályázati támogatások miatt van.

 

Kiadások

                     Eredeti előirányzat                                                       840 346 e Ft

                     Módosított előirányzat                                                 792 526 e Ft

                     Teljesítés                                                                      778 983 e Ft

                     Teljesítés %-a                                                                  98,29 %

 

Kiadási előirányzat módosult

                     2010. évi pénzmaradvány felhasználása                      12 391 e ft 

                     2010. évi elvont pénzmaradvány visszafizetés                     0 e ft

                     Személyi juttatás:                                                     -  22 470 e Ft

                     Járulékok:                                                                 -    1 401 e Ft

                     Dologi kiadások:                                                            7 942 e Ft

                     Ellátottak Pénzbeli juttatása:                                   -   57 294 e Ft

                     Pótelőirányzat                                                               13 012 e ft

                     Összesen:                                                                 -   47 820 e ft

 

Személyi jellegű kifizetések

Bér jellegű felhasználások:            Módosított előirányzat            Teljesítés                  %

Rendszeres személyi juttatás                   173 472 e Ft                      172 271 e Ft          99,31

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás         3 505 e Ft                          3 444  e Ft          98,26       

Állományba nem tartozók juttatásai            8 769 e Ft                          8 768 e Ft           99,98         

Megbízási díjak                                                                                                                   

Összesen:                                                 185 746 e Ft                      184 483 e Ft            99,32 %

 

 

 

Egyéb személyi jellegű felhasználás

                                                         Módosított előirányzat            Teljesítés                  %

Foglalkoztatottak sajátos juttatása                3 965 e Ft                        3 932 e Ft           99,15

Személyhez kapcsolódó költségtérítés          5 584 e Ft                       5 326 e Ft            95,37

Állományba nem tartozók juttatásai          120 846 e Ft                   114 953 e Ft           95,12

Nevelőszülői díj                                                                                                                  

Összesen:                                                   130 395 e Ft                 124 211 e Ft          95,26%      

 

 

Személyi jellegű kifizetések együtt        316 141 e Ft                 308 694 e Ft           97,64 %

A személyi jellegű kiadásoknál összességében 2,36%-os a megtakarítást nagymértékben a nevelőszülői díj  megtakarítása okozza.

 

Munkaadót terhelő járulékok

                     Eredeti előirányzat                                                       50 989 e Ft

                     Módosított előirányzat                                                51 427 e Ft

                     Teljesítés                                                                      50 299 e Ft

                     Teljesítés %-a                                                                 97,81 %

 

A személyi jellegű kifizetések azon részéből van többletfelhasználás, amely nem járulékköteles, ezért mutatkozik megtakarítás.

Dologi kiadások

                     Eredeti előirányzat                                                     32 121 e Ft

                     Módosított előirányzat                                                46 190 e Ft

                     Teljesítés                                                                     42 494 e Ft

                     Teljesítés %-a                                                             92,00 %

 

A dologi kiadásoknál összességében 8% megtakarítás mutatkozik. Az utófinanszírozású pályázati pénz megérkezése miatt a vásárolt közszolgáltatás kiadásainál 12%-os megtakarítást eredményezett, ami csökkenti a pénzügyi szolgáltatások és a különféle dologi kiadások többletfelhasználását is.

Eltartottak pénzbeli juttatásai

                     Eredeti előirányzat                                                     435 712 e Ft

                     Módosított előirányzat                                              378 768  e Ft

                     Teljesítés                                                                    374 851 e Ft

                     Teljesítés %-a                                                                 98,97 %

Az ellátottak pénzbeli juttatásánál 1,03%-os megtakarítást sikerült elérni.

 

Felhalmozási kiadások

                     Eredeti előirányzat                                                       ---

                     Módosított előirányzat                                                ---

                     Teljesítés                                                                     ---

                         Teljesítés %-a                                                             ----                          

 

Létszám gazdálkodás

            Engedélyezett létszám:                        95,-     

                        Átlag létszám:                          93,-    

 

A Szakértői Bizottsághoz engedélyezett gyermekorvos és pszichiáter feladatot külső megbízás alapján látja el. Ennek a bér része teljesen fel van használva.

 

Közbeszerzés

2011 év évben intézményünk közbeszerzési eljárást a Gazdasági főigazgatóság keretében az étkezési utalványok vásárlása terén folytatott.

 

 

 

Debrecen, 2012. február 23

2009. éves költségvetés beszámoló szöveges indoklása

Bevételek alakulása:

Eredeti előirányzat 807.402 e Ft

Módosított előirányzat 869 981 e Ft

Teljesítés 895 966 e Ft

Teljesítés %-a 102.99 %

 

Bevételi előirányzat módosult

Előző évi visszatérülés 28 380 e Ft

Pénzmaradvány 8 271 e Ft

Pótelőirányzat 6 854 e Ft

Pótelőirányzat 4 736 e Ft

Pótelőirányzat 7 355 e Ft

Pályázatból 4 783 e Ft

Többletbevételből 2 200 e Ft

Összesen: 62 579 e Ft

 

A többletbevétel a pályázat pénz megérkezése, a hallgatók térítése és a továbbszámlázott szolgáltatás bevételéből tevődik össze.

Kiadások

Eredeti előirányzat 807.402 e Ft

Módosított előirányzat 869 981 e Ft

Teljesítés 895 966 e Ft

Teljesítés %-a 102,99 %

 

Kiadási előirányzat módosult

2008. évi pénzmaradvány felhasználása 4 829 e Ft

2008. évi elvont pénzmaradvány visszafizetés 31 822 e Ft

Pótelőirányzat 6 854 e Ft

Pótelőirányzat 4 736 e Ft

Pótelőiányzat 7 355 e Ft

Pályázati pénz átcsoportosítás 4 783 e Ft

Előirányzat módosítás 2 200 e Ft

Összesen: 62 579 e Ft

 

Az önkormányzati támogatás igénybevétele : 99,78 %

 

Sikerült az önkormányzati támogatásnál a költségvetési előirányzatot tartani.

Személyi jellegű kifizetések

Bér jellegű felhasználások: Módosított előirányzat Teljesítés %

Rendszeres személyi juttatás 178 382 e Ft 178 381 e Ft 100,00

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 11 869 e Ft 11 829 e Ft 99,66

Állományba nem tartozók juttatásai 11 302 e Ft 11 301 e Ft 100,00

Megbízási díjak

Összesen: 201 553 e ft 201 511 e Ft 100,00

 

Egyéb személyi jellegű felhasználás

Módosított előirányzat Teljesítés %

Foglalkoztatottak sajátos juttatása 5 424 e Ft 5 445 e Ft 100,37

Személyhez kapcsolódó költségtérítés 11 363 e Ft 9 940 e Ft 87,48

Szociális jellegű juttatás 528 e Ft 528 e Ft 100,00

Állományba nem tartozók juttatásai 102 399 e Ft 102 398 e Ft 100,00

Nevelőszülői díj

Összesen: 119 714 e Ft 118 311 e Ft 98,80

 

Személyi jellegű kifizetések együtt 321 267 e Ft 319 822 e Ft 99,55 %

 

A személyi jellegű kifizetéseknél a megszorítások és a Fenntartó segítségével év végére sikerült előirányzaton belül gazdálkodni.

 

Munkaadót terhelő járulékok

Eredeti előirányzat 66 835 e Ft

Módosított előirányzat 65 025 e Ft

Teljesítés 64 918 e Ft

Teljesítés %-a 99,84 %

 

A személyi jellegű kifizetések minimális megtakarításának eredményeként mutatkozik a járulék megtakarítás.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat 26 888 e Ft

Módosított előirányzat 44 498 e Ft

Teljesítés 42 389 e Ft

Teljesítés %-a 95 ,26%

 

A megtakarítás a ki nem egyenlített számlák miatt mutatkozik.

 

Eltartottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat 410 298 e Ft

Módosított előirányzat 404 885 e Ft

Teljesítés 396 095 e Ft

Teljesítés %-a 97,83 %

Minimális a megtakarítás.

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat ---

Módosított előirányzat 2 484 e ft

Teljesítés 2 484 e ft

Teljesítés %-a 0 %

Az energiahatékonyság növelésére kapott összeg felhasználásra került.

 

Létszám gazdálkodás

Engedélyezett létszám: 102 fő

Átlag létszám: 99, fő

 

A Szakértői Bizottsághoz engedélyezett gyermekorvos és pszichiáter feladatot külső megbízás alapján látja el. Ennek a bér része teljesen fel van használva.

1 fő hivatásos nevelőszülő a második negyedévben szűnt meg, valamint egy üres állás helyünk van fenntartói engedéllyel, így az átlag létszámunk 99, fő,

Közbeszerzés

2009 év első félévében intézményünk közbeszerzési eljárást a Gazdasági főigazgatóság keretében az étkezési utalványok és a takarítás terén folytatott.

Debrecen, 2010 . február 23