Látogatási és intézmény-elhagyási tilalom meghosszabbítása

Országos Tisztiorvos 15717-5/2021/EÜIG számú Határozatával elrendelte a gyermekvédelmi intézményekben elrendelt látogatási és intézmény-elhagyási tilalom 2021. április 19. napjáig történt meghosszabbításáról.

Látogatási és az intézmény elhagyási tilalom megszűnése

Emmi Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság X/1777/2021/GYERGYÁM számú tájékoztatója a látogatási és az intézmény elhagyási tilalom megszűnéséről.

Látogatási és intézményelhagyási tilalom gyermekvédelmi intézményekben

Az Országos Tisztifőorvos 15717-3/2021/EÜIG számú határozata a látogatási és intézményelhagyási tilalom elrendelése gyermekvédelmi intézményekben.

Örökbefogadás

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk szervezésében térítésmentesen vehetnek részt az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamon.

Az örökbefogadói tanfolyamon az örökbe fogadni szándékozó akkor vehet részt, ha:

  • az alkalmassági vizsgálata során az örökbefogadásra való alkalmasságának megállapítására tesz javaslatot a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, vagy
  • az alkalmasságát a gyámhatóság véglegessé vált határozata megállapította.

Az örökbefogadói tanfolyamot az örökbe fogadni szándékozó személy az örökbefogadás engedélyezése tárgyában hozott határozat véglegessé válásáig végezheti el.

Az örökbefogadói tanfolyam részletes, a szülői kompetenciák fejlesztését célzó képzési programját a miniszter által jóváhagyott és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon közzétett Egységes Képzési Program tartalmazza.

A tanúsítvány megszerzését követő 5 éven belül az örökbe fogadni szándékozó személy nem vehet részt ismételten az örökbefogadói tanfolyamon, kivéve, ha később házasságkötését követően a tanfolyamot még nem végzett házastársával közösen kívánja ismételten elvégezni a tanfolyamot.

A jelentkezési lapokat a szakszolgálati igazolással együtt minél hamarabb küldjék meg intézményünk részére postai úton (4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9.), vagy e-mailben (orokbefogadas@hbmtgysz.hu).

2020 évben a következő időpontban tervezzük örökbefogadói tanfolyam indítását

  • 2020. november
  • 2020. december

Névváltozás

Kedves Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk elnevezése 2020. október 01 napjától Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat – ra változott. A 4030 Debrecen Tégláskert utca 68. szám alatt található lakásotthonunk elnevezése ezzel egy időben Befogadó Gyermekotthon lett.

Látogatási és kijárási tilalom feloldása

HATÁROZAT megtekintése

Tisztelt Érdeklődő!

2020. március 8. napján életbe lépett Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményeinek tekintetében alkalmazott látogatási tilalom, mely visszavonásig érvényes.

A határozat jogi értelemben a gyermekvédelmi intézményekre nem vonatkoztatható, azonban mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében kérem Önt, hogy e-mailen és/vagy telefonon tájékozódjon örökbefogadás tekintetében az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: orokbefogadas@hbmtgysz.hu

telefon: +36-52/310-333

Megértését köszönöm!

Szülők és hozzátartozók tájékoztatása

A Kormány a kijárási korlátozást Budapest és Pest megye területén a 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelettel továbbra is fenntartja, valamint a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet értelmében más területeken megszünteti.

A Kormány ezen rendeletéi nem módosítanak az Országos Tisztifőorvos által korábban meghozott határozatok értelmében elrendelt látogatási, valamint intézményelhagyási tilalmat érintő rendelkezésein.

Ezek tehát továbbra is érvényben vannak.

Az intézmény továbbra is szigorúan betartja az érvényben lévő látogatási, valamint az intézmény-elhagyási tilalmat, az ellátottak védelme, megóvása érdekében.

Érthető az az igény, hogy az intézményben élő hozzátartozóját láthassa, vagy élő kapcsolatba kerüljön vele, de ez továbbra sem engedélyezett.

Továbbra is kerülni kell az élő kontaktust, a kapcsolatot telefonon és online formában tartsa az intézmény lakójával, hozzátartozójával!

Közös érdekünk, hogy a hozzátartozók egészségét továbbra is megóvjuk!

Látogatási és kijárási tilalom

HATÁROZAT megtekintése

Szülők és hozzátartozók tájékoztatása

Tisztelt Szülő!
Tisztelt Hozzátartozó!

2020. március 8. napján életbe lépett Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményeinek tekintetében alkalmazott látogatási tilalom, mely
visszavonásig érvényes.

A határozat jogi értelemben a gyermekvédelmi intézményekre nem vonatkoztatható, azonban a gyermekek egészségének megőrzése érdekében kérem Önt, hogy amennyiben van rá lehetőség, a
következő időszakban a gyermekkel történő kapcsolattartás egyéb formában kerüljön lefolytatásra (telefon, skype, egyéb elektronikus eszközök révén).

A gyermekek érdeke mindannyiunk számára elsődleges szempont, ebben a vírussal és egyre terjedő fertőzéssel terhelt időszakban szeretnénk megóvni őket a megbetegedéstől, valamint attól, hogy azt egymás között továbbadják. Fertőzéshullámot indíthat el egyetlen beteg gyermek is, ha a közösségen belül megfertőzi társait, akik között nem egy esetben beteg, legyengült immunrendszerű gyermekek is nevelkednek. Amennyiben mégis a személyes kapcsolattartás mellett dönt, kérem, vegye figyelembe a személyes higiénére vonatkozó javaslatokat, kapcsolattartásra érkezést követően mosson kezet, valamint a kapcsolattartás alkalmával lehetőség szerint ne érintkezzen a gyermekkel közvetlenül. A megelőzés érdekében a látogatók számára az intézményben a fertőtlenítő eszközök rendelkezésre állnak, kérem azok használatát.

Kérem Önt, hogy saját gyermeke mellett ebben a fertőzéssel terhelt időszakban más gyermekekre is úgy legyen figyelemmel, ahogy a saját gyermeke egészségét óvja a megbetegedésektől.

Megértését nagyon köszönöm.

Debrecen, 2020. március 12.

Tisztelettel:
Erdei Sándor
igazgató

Tájékoztatás nevelőszülők, és nevelőszülőnek jelentkezők részére:

A Befogadlak program keretében új, a nevelőszülőségről szóló, arról széles körű tájékoztatást nyújtó honlap indult:

www.neveloszuloiprogram.hu

Családi nap Püspökladányban, 2018. szeptember 15.

A nevelőszülőket ünnepelték Debrecenben

Lehetetlen nincs” címmel indított országos akciót a kormány. Ennek célja, hogy népszerűsítsék a nevelőszülői hálózatot, hogy minél több gondozott gyerek nevelkedhessen családban. A program országos megnyitója Debrecenben volt.

Alföldtv lehetetlen nincs

A Lélek védelmében

Az Alföld Televízió stábja arra vállalkozott, hogy négyrészes sorozatában bemutassa, mi motiválja a nevelőszülőket, hogyan léptek erre a felelősségteljes és önzetlen útra, és kik azok a tanácsadók, akik nap mint nap küzdenek azért, hogy ezeknek a nehéz sorsra jutott gyermekeknek az élete boldogsággal teli és felhőtlen lehessen.

"Családi cselek(vés)" - drogprevenciós képzés

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásának köszönhetően előreláthatólag 2012 februárjában indul egy minden tekintetben hiánypótló program a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői hálózatában.

A program célja:

Elsődleges cél: A Hajdú-Biharban élő nevelőszülős családok kompetencia alapú ismeretátadása és tréningje, melynek keretében megismerik és elsajátítják a különböző drogprevenciós tudástartalmakat. Szemléletük alakítása, az egészségneveléssel kapcsolatos attitűdjeik formálása a cél, ami alkalmassá teszi a nevelőszülős családon belül a gyermekek és felnőttek közötti őszinte, nyitott párbeszédet, és segíti őket az egészséges életmód kialakításában, a partneri kapcsolat kialakításában, a felmerülő gondok hatékony kezelésében. A családon belüli hatóerő és hatékonyság megerősítése a gyermekek drogveszélyeztetettségével szemben.
Másodlagos cél: Az egészséges életstílus váljon vonzóvá, ezzel párhuzamosan a fiatalok tapasztalják meg azt a közösségi élményt, amelyben nem elfogadott az alkohol- és drogfogyasztás, a fizikai és mentális problémákra adekvát válaszokat kapnak.

Szükségletek:

Az állami gondoskodásban felnövő gyermekek egészségmagatartása kiemelkedően rossz. Referenciakutatás: Elekes-Paksi: A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása (2005), Gargya-Jónás: Egészségmagatartás vizsgálata a hajdúböszörményi 14-19 éves korosztály körében (2006)
Az 1997. évi XXXI. tv. nem tartalmaz végzettségre vonatkozó alapfeltételt a nevelőszülők számára. A kötelezően elvégzendő „FIKSZ-képzés” (60 órás) sem tartalmaz drog prevencióval kapcsolatos információt.


A program és a szükségletek találkozása:

A nevelőszülők és a nevelőszülőknél nevelkedő fiatalok ismeretei nem kellően rendszerezettek és megalapozottak a drogproblémával kapcsolatban. Az elméleti előadások nem frontális jellegűek, inkább szemináriumi technikákat alkalmazunk. A nevelőszülők és a náluk nevelkedő gyermekek közös részvételéhez azért ragaszkodunk, mert a közöttük lévő kulturális, generációs különbözőségek általában megakadályozzák őket a kiegyensúlyozott párbeszédben. A normál életvitelükben közös programokon igen ritkán vesznek részt. A képzés megfelelő alkalmat teremt arra, hogy nyitott párbeszéd alakuljon ki, a világnézeti, generációs, kulturális különbségeiket megértsék, a sablonokon és előítéleteken felülemelkedni tudó partneri kapcsolat kialakuljon. Fölkeltjük az igényt önsegítő csoportok létrehozására, mely a településükön élő többi család bevonásával problémamegoldó és közösségi aktivitást kezdeményez, és programunk hosszú távú fenntarthatóságát eredményezi.


A programban résztvevő családok (nevelőszülők és nevelőszülőknél nevelkedő 12-24 éves gyermekek és fiatal felnőttek) közös élményként élik meg, hogy az egészségtudatos magatartás a hétköznapokban a korábban más helyzetekben használt sablonos módszerekkel szemben szükségük van speciális ismeretekre, készségekre. A célcsoport alkalmazható ismereteket szerez a képzés alatt az egészséges életmóddal kapcsolatban. Felkeltjük az igényt a problémák közösségi párbeszéden keresztül történő feloldására. A fiatalok pontos, tárgyszerű, túlzásoktól mentes, jelentés és jelenség viszonyát bemutató válaszokat kapnak az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdéseikre primer környezetükben. Az állami gondoskodás rendszere az élet több területén negatív, helytelen, rossz viselkedési, viszonyulási mintát ad át a következő generációknak. Célunk, hogy az egészséges életvitellel kapcsolatban megszakadjon ez a lánc.

A projekt tapasztalatait és eredményeit is megjelentetjük a honlapon.

Gelányi Imre – hivatásos gyámi osztályvezető
Dr. Kovács Krisztián- hivatásos gyám