Örökbefogadás

A következő örökbefogadás előtti felkészítő tanfolyamunk időpontja:

2019. június 05.-06. és június 13.- 14. (40 óra)

Új csoportot a megfelelő létszámú jelentkező esetén tudunk indítani, ezért kérjük, hogy a jelentkezési lapokat a szakszolgálati igazolással együtt minél hamarabb küldjék meg intézményünk részére postai úton (4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 9.), vagy e-mailben (orokbefogadas@hbmtgysz.hu).

Az örökbefogadással és az örökbefogadói tanfolyammal kapcsolatban az Örökbefogadás menüben talál bővebb információt.

2019 évben az alábbi időpontokban tervezzük örökbefogadói tanfolyam indítását

  • 2019. január 17 - 18 és január 30 – 31. (40 óra)
  • 2019. március 01. – 02. és március 8. – 9. (40 óra)
  • 2019. május 02. - 03. és május 09. - 10. (40 óra)
  • 2019. június 05.-06. és június 13.- 14. (40 óra)
  • 2019. szeptember 02-03. és szeptember 09-10. (40 óra)
  • 2019. november

Tájékoztatás nevelőszülők, és nevelőszülőnek jelentkezők részére:

A Befogadlak program keretében új, a nevelőszülőségről szóló, arról széles körű tájékoztatást nyújtó honlap indult:

www.neveloszuloiprogram.hu

Családi nap Püspökladányban, 2018. szeptember 15.

A nevelőszülőket ünnepelték Debrecenben

Lehetetlen nincs” címmel indított országos akciót a kormány. Ennek célja, hogy népszerűsítsék a nevelőszülői hálózatot, hogy minél több gondozott gyerek nevelkedhessen családban. A program országos megnyitója Debrecenben volt.

Dehir - A nevelőszülőket ünnepelték Debrecenben

Alföldtv lehetetlen nincs

A Lélek védelmében

Az Alföld Televízió stábja arra vállalkozott, hogy négyrészes sorozatában bemutassa, mi motiválja a nevelőszülőket, hogyan léptek erre a felelősségteljes és önzetlen útra, és kik azok a tanácsadók, akik nap mint nap küzdenek azért, hogy ezeknek a nehéz sorsra jutott gyermekeknek az élete boldogsággal teli és felhőtlen lehessen.

"Családi cselek(vés)" - drogprevenciós képzés

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásának köszönhetően előreláthatólag 2012 februárjában indul egy minden tekintetben hiánypótló program a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői hálózatában.

A program célja:

Elsődleges cél: A Hajdú-Biharban élő nevelőszülős családok kompetencia alapú ismeretátadása és tréningje, melynek keretében megismerik és elsajátítják a különböző drogprevenciós tudástartalmakat. Szemléletük alakítása, az egészségneveléssel kapcsolatos attitűdjeik formálása a cél, ami alkalmassá teszi a nevelőszülős családon belül a gyermekek és felnőttek közötti őszinte, nyitott párbeszédet, és segíti őket az egészséges életmód kialakításában, a partneri kapcsolat kialakításában, a felmerülő gondok hatékony kezelésében. A családon belüli hatóerő és hatékonyság megerősítése a gyermekek drogveszélyeztetettségével szemben.
Másodlagos cél: Az egészséges életstílus váljon vonzóvá, ezzel párhuzamosan a fiatalok tapasztalják meg azt a közösségi élményt, amelyben nem elfogadott az alkohol- és drogfogyasztás, a fizikai és mentális problémákra adekvát válaszokat kapnak.

Szükségletek:

Az állami gondoskodásban felnövő gyermekek egészségmagatartása kiemelkedően rossz. Referenciakutatás: Elekes-Paksi: A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása (2005), Gargya-Jónás: Egészségmagatartás vizsgálata a hajdúböszörményi 14-19 éves korosztály körében (2006)
Az 1997. évi XXXI. tv. nem tartalmaz végzettségre vonatkozó alapfeltételt a nevelőszülők számára. A kötelezően elvégzendő „FIKSZ-képzés” (60 órás) sem tartalmaz drog prevencióval kapcsolatos információt.


A program és a szükségletek találkozása:

A nevelőszülők és a nevelőszülőknél nevelkedő fiatalok ismeretei nem kellően rendszerezettek és megalapozottak a drogproblémával kapcsolatban. Az elméleti előadások nem frontális jellegűek, inkább szemináriumi technikákat alkalmazunk. A nevelőszülők és a náluk nevelkedő gyermekek közös részvételéhez azért ragaszkodunk, mert a közöttük lévő kulturális, generációs különbözőségek általában megakadályozzák őket a kiegyensúlyozott párbeszédben. A normál életvitelükben közös programokon igen ritkán vesznek részt. A képzés megfelelő alkalmat teremt arra, hogy nyitott párbeszéd alakuljon ki, a világnézeti, generációs, kulturális különbségeiket megértsék, a sablonokon és előítéleteken felülemelkedni tudó partneri kapcsolat kialakuljon. Fölkeltjük az igényt önsegítő csoportok létrehozására, mely a településükön élő többi család bevonásával problémamegoldó és közösségi aktivitást kezdeményez, és programunk hosszú távú fenntarthatóságát eredményezi.


A programban résztvevő családok (nevelőszülők és nevelőszülőknél nevelkedő 12-24 éves gyermekek és fiatal felnőttek) közös élményként élik meg, hogy az egészségtudatos magatartás a hétköznapokban a korábban más helyzetekben használt sablonos módszerekkel szemben szükségük van speciális ismeretekre, készségekre. A célcsoport alkalmazható ismereteket szerez a képzés alatt az egészséges életmóddal kapcsolatban. Felkeltjük az igényt a problémák közösségi párbeszéden keresztül történő feloldására. A fiatalok pontos, tárgyszerű, túlzásoktól mentes, jelentés és jelenség viszonyát bemutató válaszokat kapnak az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdéseikre primer környezetükben. Az állami gondoskodás rendszere az élet több területén negatív, helytelen, rossz viselkedési, viszonyulási mintát ad át a következő generációknak. Célunk, hogy az egészséges életvitellel kapcsolatban megszakadjon ez a lánc.

A projekt tapasztalatait és eredményeit is megjelentetjük a honlapon.

Gelányi Imre – hivatásos gyámi osztályvezető
Dr. Kovács Krisztián- hivatásos gyám