A nevelőszülőket ünnepelték Debrecenben

Lehetetlen nincs” címmel indított országos akciót a kormány. Ennek célja, hogy népszerűsítsék a nevelőszülői hálózatot, hogy minél több gondozott gyerek nevelkedhessen családban. A program országos megnyitója Debrecenben volt.

Dehir - A nevelőszülőket ünnepelték Debrecenben

Alföldtv lehetetlen nincs

Családi nap Püspökladányban, 2018. szeptember 15.

A Lélek védelmében

Az Alföld Televízió stábja arra vállalkozott, hogy négyrészes sorozatában bemutassa, mi motiválja a nevelőszülőket, hogyan léptek erre a felelősségteljes és önzetlen útra, és kik azok a tanácsadók, akik nap mint nap küzdenek azért, hogy ezeknek a nehéz sorsra jutott gyermekeknek az élete boldogsággal teli és felhőtlen lehessen.

Pályázati siker

2008 decemberében a „Jövődért” Alapítvány sikeresen pályázott a Raiffeisen Bank által a családon kívül nevelkedő gyermekek pszichés támogatására kiírt pályázatán. Az elnyert pályázati támogatás lehetővé teszi a Hajdú-Bihar megyei TGYSZ által működtetett nevelőszülői hálózatban élő gyerekek számára különböző terápiás jellegű csoportos foglalkozások indítását.

 

A projekt során gyermekvédelmi gondoskodásban élő, otthont nyújtó ellátás keretében gondozott, az eredeti családjából kiemelt és nevelőszülőnél elhelyezett gyerekek számára biztosítunk csoportos foglalkozásokat. A megcélzott gyerekcsoport többszörösen traumatizált, az eredeti családjukban elszenvedett rossz bánásmód, elhanyagolás, abúzus, majd az ennek következtében megélt veszteségek (otthon, család, kortárs közösség), valamint az aktuális élethelyzetükben előálló nehézségek miatt, amelyek korábbi életük feldolgozatlan traumáihoz, problémáihoz kapcsolódnak, egyes képességeik (mind mentális, mind szociális értelemben véve) kibontakoztatásának akadályoztatottságából eredhetnek.

A program során egyrészt kivezető utakat kívánunk nyitni a fel nem dolgozott problémák, belső feszültségek, érzések és gondolatok számára, másrészt módszereket, megoldásmódokat kínálunk a feszültségeik, érzéseik, indulataik kezelésére. Ugyanakkor a csoportélmény hozzásegíti őket a hatékonyabb alkalmazkodáshoz, önbizalmuk erősödéséhez, önértékelésük pozitívabbá tételéhez, ami támogatja őket mindennapi életükben is. Problémáik megközelíthetősége révén a csoport támogató közegében traumáik feldolgozhatóvá válnak, megélt sérelmeik és sérüléseik gyógyulási folyamata megindul.

Mivel a nevelőszülői hálózatban elhelyezett gyerekek életkori megoszlása nagy (0–24 év), és a gyerekek érdeklődése, szükségletei életkoruk függvényében módosul, a projekt során több különböző korosztályt célzunk meg, az alkalmazott csoportmódszert a résztvevő gyerekek életkori sajátosságaihoz, pszichés állapotához igazítva.

A 6–9 éves korosztály számára:

kreativitást és képzeletet mozgósító mese- és bábcsoport

ritmus- és zeneterápiás jellegű foglalkozás

állatterápiával kombinált játékcsoport

A 10–14 éves korosztály számára:

kreativitást és képzeletet mozgósító, művészetterápiás jellegű csoport

dramatikus elemeket felhasználó szociális készségfejlesztő csoport

állatterápiával kombinált játékcsoport

A projekt terveink szerint 48–72 gyermeket érint, 6 csoportban, csoportonként 8–12 gyermekkel. A csoportfoglalkozások lebonyolítására 2009. márciusától kerül sor a Hajdú-Bihar megyei TGYSZ épületében. A csoportfoglalkozások alkalmanként 2×45 percet vesznek igénybe, minden csoport hat alkalommal találkozik. A csoportok vezetésében pszichológusok illetve az adott csoportjellegnek megfelelő szakképzettségű pedagógusok vesznek részt.